Optimalism & management coach

 
 

Genom fyrtio års erfarenhet som coach har jag gjort två viktiga och självklara upptäckter.

Den ena är att Förmågan att optimera den personliga potentialen spelar en avgörande roll för framgång och utveckling. 

Den andra är att Det Inre Ledarskapet, Selfmanagement spelar en avgörande roll för hur vi optimerar.


Att optimera är att göra precis det som krävs för att uppnå en given målsättning, varken mer eller mindre. Det är förmågan att anpassa sin insats, att göra rätt saker på rätt sätt och vid rätt tillfälle


Det Inre Ledarskapet handlar om hur vi leder och styr oss själva, personligt, likväl som professionellt.


Läs mer om:


Optimalism

- Hur gör man

  1. -Optimering vid management


Det Inre Ledarskapet

  1. -Personlig utveckling

  2. -Stresshantering

  3. -Kundaliniyoga


 

OPTIMalism & Det inre ledarskapet

Olle Hallgren AB

Coach & mental tränare
Kundaliniyogalärare


Eriksbergsgatan 10

Stockholm

TEL: +46 706 645054

olle@ollehallgren.se

www.ollehallgren.se

”Vi människor vill göra så märkvärdiga saker:

Vi vill kunna flyga. Det kan en spyfluga.

Vi vill kunna gå på vatten. Det kan skräddaren.

Men att övervinna sig själv, det är märkvärdigt!”

Sufihistoria