Stresshantering

 
 

Stresshantering handlar i hög grad om att använda sina resurser på rätt sätt, det handlar om optimering och att kunna leda sig själv. Stresshantering i sin renaste form är ledarskap, förmågan att kunna leda sig själv.


Jag vågar påstå att jag är en av Sveriges mest erfarna stresskonsulter. Och i mötet med tusentals klienter har jag lärt mycket om det inre ledarskapet och hur man optimerar.


Många av dem som lider av stress, som kanske till och med gått in i den beryktade väggen, är ofta goda belastningshanterare. Men som överutnyttjar sina egenskaper. Det är inte tekniker för hantering av stressen man behöver. Man behöver fokusera på sitt eget inre ledarskap, då förändras själva grunden för upplevelse och hantering av stress. Samma frågor aktualiseras igen: hur använder jag mig av mig själv på bästa sätt, hur optimerar jag mina förutsättningar? Vart tar min energi vägen? Vad är det som driver mig, hur finner jag balans och styrka? Hur ser mina föreställningar och värderingar ut?

.

Den metod jag använder och som utvecklats under lång tid tillsammans med min gode vän dr Kaj Norrby, är Existentiell Kognitiv Beteendeträning. Som begreppet antyder bygger den på en existentiell grund, dvs att frågeställningarna och utvecklingsarbetet integreras i personens liv.  Kognitiv betyder att jobba med sina tankar och känslor och slutligen, beteendeträning – att verkligen göra annorlunda, vilket är både en del av vägen och en del av målet.

Det hela bygger egentligen på sunt förnuft, humansim och personligt ansvarstagande.


En dag i veckan jobbar jag på Stiftelsen Stressmottagningen i Stockholm. På Stiftelsens hemsida finns mycket intressant att läsa www.stressmottagningen.nu