PERSONLIG UTVECKLING

 
 

Den förlösande dialogen

Ibland är det att värdefullt bolla tankar och känslor med någon annan.

“Det är bra att samtala med dig, för du är som en präst fast inte religiös”, sade en klient till mig en gång. Det tar jag som en komplimang. Vi har alla behov av att ventilera frågor, stora som små. Att få reflektera och diskutera och på så vis skapa distans till de situationer och de vägval vi står inför. Samtalandet som sådant – dialogen – har ofta i sig själv en förlösande verkan och en dramatiskt välgörande effekt.


Den konstruktiva krisen

Det är ofta i krisen vi utvecklas mest som människor, även om det inte är uppenbart för oss just där och just då. Vi blir tvungna att konfrontera våra rädslor och svagheter och letar aktivt och instinktivt efter lösningar på situationen. I krisen hittar vi också styrkor vi inte trodde vi hade.


Ibland kan man behöva handledning i en kris för att inte fastna i den, eller för att snabbare komma ur den och ändå ta vara på de viktiga erfarenheterna. Jag har genom åren mött människor i många olika slags kriser; skilsmässor, dödsfall, sjukdom, uppsägningar, 30, 40, 50 och 60-årskriser, förestående pensionskriser, identitetskriser. En del kriser har jag personlig erfarenhet av, de ser jag som mina praktikperioder.

 

Personlig utveckling kan definieras som att gå på en ständig upptäcktsfärd genom livet.