Hur gör man

ADI är den metod jag utvecklat för optimering. ADI består av tre olika delar: Awareness, Descision och Implementation.  


A = Awareness

Träning av: medveten närvaro (mindfulness), att se helheten, överblickande förmåga, realistiskt synsätt, flexibilitet, klarseende, att förstå sammanhang, openmindness, att kunna läsa av skeenden, mod att se hela situationen – både hinder och möjligheter, upptäckarlust, nyfikenhet, självkännedom


D = Decision

Träning av: beslutskompetens, mod att fatta beslut, strategi, intuition, riktningskänsla, reflektion, att stå för en åsikt, självständighet, självtillit, att klara kritik, förmågan att ta in olikas perspektiv och åsikter, att se sammanhang, att tro på den egna förmågan, att kunna ändra sig, linjehållning, styrka


I  = Implementaion  

Träning av: genomförande, förmåga till samarbete, lyssnande, uthållighet, riktningskänsla, att delegera, att be om hjälp, ödmjukhet, ståndaktighet, ”tuffhet”. prestation, målinriktning, linjehållning, känsla för timing, smidighet, pondus, att vara diplomatisk, konflikthantering, att vara inspiratör, att vara en god kommunikatör och strateg,  att vara uthållig och ha tålamod