Optimering vid management

Som ledare är det avgörande för resultatet hur man använder sina personliga resurser. Räknat både i hårda och mjuka värden.  Genom erfarenhet sker spontant en optimering. Den optimeringen kan snabbas upp genom medveten träning.
Case 2

Från underutnyttja till optimering


Martin har gått den långa vägen till mellanchef. Hans styrkor är kompetens inom aktuellt område, ansvarstagande, linjehållning, att han är prestationsinriktad och att han lyssnar på andra. Men han håller för låg profil, både gentemot sina medarbetare, kollegor och överordnade. Han behöver ta plats! Han underutnyttjar sin förmåga att stiga fram.


Träningsprogram

  1. 1.Awareness . I första hand behöver Martin bli medveten om sina styrkor och få en mer realistisk bild av varför han har blivit befordrad, dvs se vad omgivningen ser hos honom. Han behöver också medvetenhet om sina värderingar, vad han tillåter sig och inte. Martin tränar att se när, var och hur han tar plats, och när han inte tar plats.

  2. 2.Decision. Beslutskompetensen är god, men han behöver också bestämma sig för att vilja förändringen – att stiga fram, att ha en tydligare profil, att ta för sig, att ta ledarskapet och släppa detaljkontrollen.

  3. 3.Implementation. Martin brottas med Jantelagen och att sitta fast i gamla mönster. Han upptäcker dem, håller linjen och använder sin prestationsinriktning för att aktivt arbeta med att ge sig rätten till att stiga fram. Han tränar också på att delegera, släppa kontrollen och att bli lite tuffare.
Case 3

Från Överutnyttjande och underutnyttjande till optimering


Anna är en kompetent och ambitiös marknadsdirektör i ett medelstort företag. Hon är mycket värderingsstyrd, på gränsen till kategorisk och har fått svårt att samarbeta med utländska ägare. Hon överutnyttjar sin styrka att vara värderingsstyrd. Samtidigt underutnyttjar hon sin förmåga till samarbete.


Träningsprogram

  1. 1.Awareness . Anna blir medveten om att hennes stelbenta hållning står i vägen både för henne själv och för företaget. Hon upptäcker vad som får henne att gå i försvar och vad som får henne att vilja samarbeta. Hon ser att det finns medelvägar att gå utan att hon överger sina grundvärderingar.

  2. 2.Descision. Anna behöver fatta ett beslut om att bli mer dynamisk i sina värderingar. Hon vill inte längre vara sina värderingars fånge.

  3. 3.Implementation. Genomförande av beslutet går förhållandevis lätt när hon upplever att hon inte kompromissar bort sina värderingar, men har större framgång i det hon gör. Den nya inställningen får henne att använda sin rika verktygsbank ännu effektivare. Bland annat upptäcker Anna att hon redan är en bra strateg i de flesta situationer. Dessutom ser hon vilken bra kommunikatör och inspiratör hon är.

Case 1

Från överutnyttja till optimering


Jan är en talangfull, ung person i hög position.  Hans främsta styrkor är stor beslutskompetens, snabb uppfattningsförmåga och ett starkt driv. Men han fattar ofta beslut för ogenomtänkt och driver för hårt. Lite för mycket av ”fort men fel”. Jan maximerar och överutnyttjar sina styrkor.

Nu startar arbetet med att optimera styrkorna. Det är en kalibrering av insatserna utifrån gällande målsättning.


Träningsprogram

  1. 1.Awareness. Mycket av Jans fortsatta framgångar handlar om hans ökade förmåga till närvaro och medvetenhet. Det är grundläggande för utveckling av de övriga egenskaperna.

  2. 2.Decision .  Jan har redan goda förutsättningar för att fatta beslut och bestämmer sig för att komplettera med reflekterande och att lyssna in omgivningen.

  3. 3.Implementation. Linjehållning och prestationsfokus finns redan, men inlyssnande och att invänta andra är viktig träning för honom. Med hjälp av optimumkurvan ser Jan lönsamheten i förändringen och kopplar på sitt driv för att genomföra förändringen av sitt eget beteende. På kort tid mognar Jan i sitt ledarskap och som människa.

Utdelning

Maximal

Utdelning

Underutnyttja

Optimal insats

Överutnyttja

Insats

Utdelning

Maximal

Utdelning

Underutnyttja

Optimal insats

Överutnyttja

Insats

Utdelning

Maximal

Utdelning

Underutnyttja

Optimal insats

Överutnyttja

Insats