Det inre ledarskapet

 
 

Det inre ledarskapet handlar om att leda sig själv. Och om lära känna sig själv, att upptäcka sitt centrum.

Det kan låta filosofiskt och komplicerat, men det är konkret och jordnära och i teorin enkelt.  Det handlar om att upptäcka och utforska vem jag är och hur jag leder mig själv på ett optimalt sätt genom livet. Det är inte att grubbla. Det är att upptäcka! Den här modellen beskriver den genomgripande effekten av Det Inre Ledarskapet.


I den yttersta cirkeln finns våra beteenden. I nästa cirkel är våra tankar och känslor. Det är våra tankar och känslor som ofta styr våra beteenden. I den innersta cirkeln återfinns de djupare lagren i oss själva. Här har vi kontakt med våra behov, värderingar och förhållningssätt, känsla av meningsfullhet, kärlek och vår egentliga vilja. Det är härifrån många av våra tankar och känslor styrs och det finns också en direktstyrning av våra beteenden från den platsen. Varje liten förändring i den inre cirkeln möjliggör en 360 graders effekt i de två andra  cirklarna. Det Inre Ledarskapet utgår härifrån. Det är det som ger den genomgripande effekten på vad vi känner och gör. 

 

Om det inre ledarskapet

Optimalcirkeln