När vi suttit för länge vid datorn känner vi att hjärnan inte längre hänger med, vi håller på att maximera vår ansträngning. Hjärnan vill optimera, den är ingen maskin. Den behöver vila. Paus är ett bra sätt att optimera.  Och vet du vad – hjärnan vinner!


Det finns ett optimum i allt, privat likväl som professionellt


Det finns till och med ett optimum för Positivt Tänkande. Efter ett visst stadium i det positiva tänkandet går det över till ett mer orealistiskt och ineffektivt tänkande och leder inte till önskat resultat. Det Optimala Tänkandet leder däremot till största möjliga utdelning.  Så tänk Optimalt!

 

Optimera

En framgångsrik 100- meterslöpare är bra på att spänna de muskler som ska spännas och slappna av i de muskler som ska slappna av. Kolla hur en sprinter ser ut i ansiktet, mitt i loppet?! … avslappnad.!

Maximering av muskelanspänning leder inte till att springa snabbare. Men det gör Optimering , som består av en balans mellan spänning och avspänning.


Det är alltså skillnad på att optimera och att maximera. När man maximerar användningen av en egenskap överskrids punkten för största möjliga utdelning. Därefter minskar utdelningen. Marginalnyttan sjunker. Då överutnyttjar man en resurs. Men vi kan också underutnyttja, dvs använda oss för lite av en resurs.


Så här kan det förhållandet illustreras genom optimalkurvan.

Optimalism

Utdelning

Maximal Utdelning

Underutnyttja

Optimal insats

Överutnyttja

Insats